logo标志

福建省济阳柯蔡委员会

Fujian jiaoji yang Kecai clan committee

新闻分类
外包服务热线

名称:福建省济阳柯蔡委员会
地址:石狮市鸳鸯池东路16-18号柯蔡大厦七楼
联 系 人:蔡先生
联系电话:0595-88585636
传真电话:0595-83062200
E-mail:caiqiming59@126.com

  您当前所在的位置是:视频资讯
  视频资讯

台中新聞-兩岸交流

2013-6-30 13:54:26

信息内容

台中新聞-兩岸交流   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[←]灵秀山金相院首期工程暨栖真寺落成-下集 [→]台湾國立空中大學教授.文學博士蔡相輝

名称:福建省济阳柯蔡委员会
电话 TEL:0595-88585636    传真 FAX:0595-83062200      联 系 人:蔡先生
地址 ADD:福建省石狮市鸳鸯池东路16-18号柯蔡大厦七楼  

 邮箱  EMAIL:caiqiming59@126.com

ICP11002005